Projekty

Aktuálně probíhají na naší škole tyto projekty:

VSTŘÍC INKLUZI

Projekt je zaměřen na rozvoj odborných dovedností pedagogických pracovníků a ….

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO

PLÁNU OBNOVY

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Český Těšín III (MAP III)

MAP rozvoje vzdělávání Český Těšín III navazuje na projekt místního akčního plánování I.

Nenech to být

Anonymní online schránka důvěry

Modernizace počítačové a přírodovědné učebny na ZŠ Kontešinec

Projekt je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Výzvy IROP

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Je spolufinancován EU.