Školská rada

ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY

Na základě § 167 školského zákona jsou na všech školách zřízeny školské rady.

Školská rada je samosprávný orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých dětí, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Počet členů ve školské radě na naší škole je 9. Třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy z řad pedagogů, třetinu jmenuje zřizovatel – Město Český Těšín na základě návrhu školy a třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci žáků základní školy. 

Na jaře 2021 proběhly nové volby do školské rady na další tříleté období 2021 – 2024.

Výsledky voleb na nové volební období:

Z řad pedagogických pracovníků:

  1. Mgr. Bujoková Karin
  2. Mgr. Gajdová Radka
  3. Mgr. Janotová Renáta

Z řad zákonných zástupců:

  1. Adamíková Lucie
  2. mgr Pavlína Arifovičová
  3. Ing. Vít Hovjadský

Za zřizovatele:

  1. Ing. Matulová Lucie
  2. Bc. Pavelek Tomáš
  3. Ing. Pietroszová Adéla