Plán akcí základní školy

Plán práce na školní rok 2022 - 2023
20. 9.

Třídní schůzky

27. 9.

Relaxační den

7. 10.

Focení prvňáčků

11. 10.

Schůzka školské rady

11. 10.

Hudební představení “Hity filmové hudby” (2. stupeň)

14. 10.

Divadelní představení “Ferda mravenec” TD (1. - 5. ročník)

26. - 27. 10.

Podzimní prázdniny

4. 11.

Vánoční focení žáků školy

22. 11.

Třídní schůzky

29. 11.

Divadelní představení “Rychlé šípy” TD (2. stupeň)

6. 12.

Čertovský den (1. - 5. roč)

20. 12.

“Vánoční koncert”

23. 12. - 2. 1.

Vánoční prázdniny

leden - březen

Výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku

31. 1.

Předávání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

únor

Pěvecká soutěž

únor

Recitační soutěž

3. 2.

Pololetní prázdniny

4. 3.

Karneval pro 1. stupeň (1. - 5. ročník)

6. 3. - 10. 3.

Lyžařský kurz (7. - 9. ročník)

13. 3. - 19. 3.

Jarní prázdniny

5. 4.

“Velikonoční tvoření” - projektový den (1. - 2. ročník)

6. 4.

Velikonoční prázdniny

14. 4.

Zápis do 1. tříd

18. 4.

Třídní schůzky

červen

“Jarní koncert”

červen

Schůzka školské rady

3. 6.

Radovánky

30. 6.

Předávání vysvědčení za 2. pololetí