Profil školy

Náš školní vzdělávací program „KLÍČ“ je klíčem:

  • k poznání kultury a tradic našich i jiných národů (hudba, tanec, výtvarné a dramatické umění);
  • k porozumění mezi národy;
  • k poznání přírody a jejích souvislostí

Naši žáci se již od 1. ročníku seznamují s environmentální problematikou – třídíme odpad, chráníme přírodu, jezdíme na přírodovědné exkurze.

Výuku anglického jazyka od 1. ročníku mohou dále procvičit ve volitelných hodínách konverzace. Žáci vyšších ročníků pak získají možnost učit se volitelný polský nebo německý jazyk.

Hudební cítění mohou rozvíjet v nabídce volitelných předmětů – hra na zobcovou flétnu nebo sborový pěv. Žáci vyšších ročníků pracují ve volitelném předmětu Instrumentální soubor, kde se vyučuje hra na kytaru.

Datuje se od roku 1924, kdy škola přivítala svoje první žáky. Stavbu prováděla firma K. Fuldy z Českého Těšína a vyřešila tak nedostatek školních budov v nově vzniklém Českém Těšíně po rozdělení Těšína v roce 1920. Během historické doby zde byla umístěna i německá obchodní škola a německá měšťanská škola, která se později změnila na českou Základní devítiletou školu Gorkého sady. Právní subjektivitu a nový název Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná získala škola 1. ledna 1995.

K 1. lednu 2012 vznikl nový právní subjekt Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace. Jeho součástí je základní škola a pět mateřských škol – Mateřská škola Masarykovy sady, Mateřská škola Smetanova, Mateřská škola Dukelská, Mateřská škola Mosty a Mateřská škola Koňákov.

Rozšířená výuka jazyků přivedla na naši školu i řadu dětí cizinců – jsou to děti z Vietnamu, Korey, Albánie. Naši žáci se tak od nejútlejšího věku učí porozumění si mezi národy.

Škola pracovala v roce 2006 v evropském projektu COMENIUS. V rámci tohoto projektu spolupracovali s partnerskými školami z Anglie a Norska.

Výuka hry na hudební nástroje

Naše flétnové soubory získávaly již celá léta nejlepší ocenění na krajských i celostátních soutěžích. V roce 2008 získaly 2. a 4. místo na celostátní soutěži „Pískání pro zdraví“ v Praze.

Organizujeme dnes již tradiční Vánoční koncert školy, spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Českém Těšíně.

Ekologická výchova

Propojujeme přírodovědnou výuku v jednotlivých předmětech (vyučujeme ekologickou výchovu v projektech i v každodenních činnostech našich žáků), poznáváme krajinu apod. Získali jsme titul EKOŠKOLA 2008.

Vyplňujeme dětem maximum volného času

Školní družina pracuje od 6.30 do 17.00 hodin, odpoledne i formou zájmových kroužků (společenský tanec, mažoretky, výpočetní technika, basketbal, sportovní hry, šikovné ruce, skauting, keramika apod.).

Nově vybavené odborné učebny – učebna fyziky, počítačová, cizích jazyků, hudebna, školní kuchyňka, dílny, knihovna – slouží dětem ve vyučování i v odpoledních hodinách. Novinkou je interaktivní výuka na speciálních tabulích.

3 +

žáků

18

tříd ZŠ

90+

let historie

5

mateřských škol

Rozšířená výuka jazyků

Umění a kultura

Porozumění mezi národy

Poznání přírody

Rozšířená výuka jazyků

Umění a kultura

Porozumění mezi národy

Poznání přírody

Náš školní vzdělávací program „KLÍČ“ je klíčem:

  • k poznání kultury a tradic našich i jiných národů (hudba, tanec, výtvarné a dramatické umění);
  • k porozumění mezi národy;
  • k poznání přírody a jejích souvislostí

Naši žáci se již od 1. ročníku seznamují s environmentální problematikou – třídíme odpad, chráníme přírodu, jezdíme na přírodovědné exkurze.

Výuku anglického jazyka od 1. ročníku mohou dále procvičit ve volitelných hodínách konverzace. Žáci vyšších ročníků pak získají možnost učit se volitelný polský nebo německý jazyk.

Hudební cítění mohou rozvíjet v nabídce volitelných předmětů – hra na zobcovou flétnu nebo sborový pěv. Žáci vyšších ročníků pracují ve volitelném předmětu Instrumentální soubor, kde se vyučuje hra na kytaru.

Datuje se od roku 1924, kdy škola přivítala svoje první žáky. Stavbu prováděla firma K. Fuldy z Českého Těšína a vyřešila tak nedostatek školních budov v nově vzniklém Českém Těšíně po rozdělení Těšína v roce 1920. Během historické doby zde byla umístěna i německá obchodní škola a německá měšťanská škola, která se později změnila na českou Základní devítiletou školu Gorkého sady. Právní subjektivitu a nový název Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Masarykovy sady 104 okres Karviná získala škola 1. ledna 1995.

K 1. lednu 2012 vznikl nový právní subjekt Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace. Jeho součástí je základní škola a pět mateřských škol – Mateřská škola Masarykovy sady, Mateřská škola Smetanova, Mateřská škola Dukelská, Mateřská škola Mosty a Mateřská škola Koňákov.

Rozšířená výuka jazyků přivedla na naši školu i řadu dětí cizinců – jsou to děti z Vietnamu, Korey, Albánie. Naši žáci se tak od nejútlejšího věku učí porozumění si mezi národy.

Škola pracovala v roce 2006 v evropském projektu COMENIUS. V rámci tohoto projektu spolupracovali s partnerskými školami z Anglie a Norska.

Výuka hry na hudební nástroje

Naše flétnové soubory získávaly již celá léta nejlepší ocenění na krajských i celostátních soutěžích. V roce 2008 získaly 2. a 4. místo na celostátní soutěži „Pískání pro zdraví“ v Praze.

Organizujeme dnes již tradiční Vánoční koncert školy, spolupracujeme se Základní uměleckou školou v Českém Těšíně.

Ekologická výchova

Propojujeme přírodovědnou výuku v jednotlivých předmětech (vyučujeme ekologickou výchovu v projektech i v každodenních činnostech našich žáků), poznáváme krajinu apod. Získali jsme titul EKOŠKOLA 2008.

Vyplňujeme dětem maximum volného času

Školní družina pracuje od 6.30 do 17.00 hodin, odpoledne i formou zájmových kroužků (společenský tanec, mažoretky, výpočetní technika, basketbal, sportovní hry, šikovné ruce, skauting, keramika apod.).

Nově vybavené odborné učebny – učebna fyziky, počítačová, cizích jazyků, hudebna, školní kuchyňka, dílny, knihovna – slouží dětem ve vyučování i v odpoledních hodinách. Novinkou je interaktivní výuka na speciálních tabulích.

330+

žáků

18

tříd ZŠ

96

let historie

5

mateřských škol