Úřední deska

Rekonstrukční práce v budovách mateřské školy Masarykovy sady a mateřské školy Smetanova

Vážení rodiče,  jak jistě víte, již v červnu tohoto roku započali rekonstrukční práce v budovách mateřské školy Masarykovy sady a mateřské školy Smetanova. V případě MŠ Masarykovy sady se jedná o rekonstrukci střechy. V MŠ Smetanova probíhá rekonstrukce a restaurátorské práce v rámci obnovy vnitřního schodiště a vstupní haly. Budova MŠ Smetanova je uzavřena zcela až do 31. 8. tohoto…

Stanovení úplaty v mateřských školách a školní družině

Stanovení úplaty v mateřských školách a školní družině Základní školy a mateřské školy Český Těšín Kontešinec p. o.. Zřižovatel školy Město Český Těšín stanovuje výši měsíční úplaty za vzdělávání takto: měsíční úplata v MŠ 500,- Kč měsíční úplata v ŠD 250,- Kč

Slavnostní zakončení školního roku 2023/2024 

Vážení zákonní zástupci, slavnostní zakončení školního roku 2023/2024 proběhne 28. června 2024 mimořádně na školním dvoře za předpokladu dobrého počasí. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do tříd. Mgr. Marcel Žebrok, ředitel školy

OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISŮ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Do mateřské školy MASARYKOVY SADY 77/16 Český Těšín byly pro školní rok 2024/2025 přijaty děti pod registračním číslem:3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Do mateřské školy SMETANOVA 7/170 Český Těšín byly pro školní rok 2024/2025 přijaty děti pod registračním číslem:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11,…

Seznam  přijatých  dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/25

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Seznam  přijatých  dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/25 Přijaty byly děti s tímto registračním číslem: č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 č. 14 č. 15 č. 16 č. 17…

Oznámení o provozu v době letních prázdnin

Oznámení o provozu mateřských škol  a školní družiny v době letních prázdnin Od 15. července do 16. srpna 2024 bude v provozu mateřská škola v Masarykových sadech a mateřská škola Dukelská. Od 15. července do 26. července  2024 bude otevřena mateřská škola Koňákov. Od 29. července do 16. srpna 2024 bude v provozu mateřská škola v Mostech. Mateřská škole Smetanova bude z…

Ředitelské volno

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o. Oznámení Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve dnech 2. a 3. května 2024 ředitelské volno.  Uzavřena bude také školní družina, v provozu budou všechny mateřské školy. Mgr. Marcel Žebrokředitel školy

Informace pro rodiče k zápisům do mateřských škol

Informace pro rodiče k zápisům do mateřských škol  pro školní rok 2024/2025 Zápis bude probíhat ve dnech 6. a 7. května 2024 od 8:00 hod do 15:30 hod v jednotlivých mateřských školách naší organizace, do kterých chcete své dítě zapsat. Upozorňujeme, že povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let věku. K zápisu si přineste občanský…