Maraton psaní dopisů

Lidská práva nejsou naší škole cizí, a tak jsme se v letošním roce opět zapojili do mezinárodní akce organizace Amnesty International a ve dnech 4. - 8. prosince 2023 uspořádali Maraton psaní dopisů. Organizace každý rok vyhledává lidi a komunity z celého světa, kteří čelí bezpráví či porušování základních lidských práv a vybere jednotlivé případy. U každého třetího případu se…

Mikuláš 2023

Mikuláš se svou družinou vyrazili za dětmi v úterý 5.12. Na děti čekala vykutálená odměna - Fidorka s čertem, Mikulášem nebo andělem, a to podle zásluh nebo podle toho, jak je odhadl rozdávající andělíček. V některých třídách se dokonce děti ohodnotily samy. Ale našli se i takoví, které si čertíci a čertice označili k pozdějšímu odnesení k nápravě a někteří…

Edukační workshop – Komenský v komiksu

28. listopadu 2023 se žáci 7.A třídy vydali na edukační workshop, který pro ně připravily paní učitelky ze ZŠ Slezská. Děti vytvořily 6 skupin, ve kterých po celou dobu workshopu pracovaly. Ve skupině byli vedoucí z řad deváťáků základní školy. Každá skupina dostala pracovní list a pomocí různých šifer, křížovek, doplňovaček, puzzlí zjišťovala informace o Janu Amosu Komenskému. Při své…

Měsíc pro školu

Listopad byl pro naší školu měsícem setkávání s odborníky. Žáci měli možnost setkání se zajímavými lidmi, kteří jim předali nejen více informací o práci, kterou vykonávají, ale také o svých zájmech. Ve 4. a 5. ročníku se besedy nesly v duchu zdravého pohybu, kdy si pod vedením zkušené fyzioterapeutky Veroniky Kristkové, mohly děti vyzkoušet nejrůznější cviky na nohy. V 6.…

Výchovný koncert pro II.stupeň ZŠ

„Zrození Big beatu“Pojem „Big beat“ zná jistě každý. Ovšem  ne všichni si pod tímtopojmem představíme totéž. Co je to tedy vlastně ten „ big beat“? Kde a kdy vznikl?Jakou hudbu označuje „big beat“ ve světě a jaká hudba se ukrývá pod „bigbítem“ unás v Čechách? Na tyto otázky jsme dostali odpovědi díky skupině MARBO, která si pro nás připravila  hudební…