Měsíc pro školu

Listopad byl pro naší školu měsícem setkávání s odborníky. Žáci měli možnost setkání se zajímavými lidmi, kteří jim předali nejen více informací o práci, kterou vykonávají, ale také o svých zájmech. Ve 4. a 5. ročníku se besedy nesly v duchu zdravého pohybu, kdy si pod vedením zkušené fyzioterapeutky Veroniky Kristkové, mohly děti vyzkoušet nejrůznější cviky na nohy. V 6. ročníků uspořádala besedu paní starostka Ivanová, která nás přijela navštívit až z Přáslavic. Přiblížila žákům, jak se mohou zapojit do veřejného dění, a také jak požádat pana starostu o pomoc s přípravou akce. Žáci se tak díky tomuto setkání připravili na nadcházející akci, kterou se budou pokoušet sami organizovat. Pan Karpeta, který se vydal na koloběžce až do Španělska naopak navštívil žáky 8.ročníku a přiblížil jim nejen krásné stránky tohoto koníčku, ale také úskalí, která mohou při této cestě nastat. Pro naše nejstarší žáky pak byla připravena beseda na téma duševního onemocnění. Žáci měli možnost díky paní Doskočové nahlédnout do skutečných příběhů, které jsou kolem nich. 

Všem přednášejícím moc děkujeme za jejich drahocenný čas a ochotu navštívit naší školu. Jistě se do této akce opět zapojíme a pozveme i další odborníky a zajímavé osobnosti.

Lenka Kvičalová