Edukační workshop – Komenský v komiksu

28. listopadu 2023 se žáci 7.A třídy vydali na edukační workshop, který pro ně připravily paní učitelky ze ZŠ Slezská. Děti vytvořily 6 skupin, ve kterých po celou dobu workshopu pracovaly. Ve skupině byli vedoucí z řad deváťáků základní školy. Každá skupina dostala pracovní list a pomocí různých šifer, křížovek, doplňovaček, puzzlí zjišťovala informace o Janu Amosu Komenskému. Při své práci žáci používali i chromebook, což mnohým ulehčilo práci. Kromě digitálních technologií měli žáci možnost využít výukové plakáty, které popisovaly život J. A. Komenského. Na závěr workshopu každá skupina vytvořila něco, čím by obohatila ostatní skupiny a poté svou práci prezentovala. Žáci vymysleli kvízy, křížovky, kresby o tom, co se o J.A. Komenském dozvěděli. Workshop byl zábavný a vzdělávací. Děti si vyzkoušely mnoho různých aktivit.

Třída 7.A
Mgr. Lucie Seberová