Oddělení a vychovatelé

Školní družina má 4. oddělení.

  • 1.oddělení – vedoucí vychovatelka Lenka Martinková ( žáci z 4.A, 4.B, 5.A, 5.B )

lenka.martinkova@zskontesinec.net

  • 2.oddělení – vychovatelka Taťána Nesvadbová ( žáci z 3.A a 3.B )

tatana.nesvadbova@zskontesinec.net

  • 3.oddělení – vychovatelka Barbora Hrabcová ( žáci z 1.A, 1.B )

barbora.hrabcova@zskontesinec.net

  • 4.oddělení – vychovatelka Dagmar Niemczyková ( žáci z 4.A, 4.B, 5.A, 5.B )

dagmar.niemczyková@zskontesinec.net

  • jednotlivá oddělení jsou ve třídách

  • provoz školní družiny zahrnuje i ranní výpravu od 6.00 do 7.40 hodin, účastníci ŠD ji navštěvují před vyučováním.

Paní vychovatelka odvádí v7.40 hodin v budově školní družiny děti do tříd, starší děti

na hlavní budovu.

  • odpolední provoz školní družiny od 11.45 do 17.00 hodin.

  • stanovení doby odchodů účastníků ze školní družiny ( stanoveno v řádu ŠD )

  • dozor u vchodových dveří po 15.-té hodině.