Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Mosty

Adresa
Školní 100, 735 62 Český Těšín 6
Vedoucí MŠ
Andrea Lasztowková
Telefon
730 815 828
Provozní doba
6.30 - 16.00
Stravu zajišťuje
školní jídelna Hrabinská, tel.: 558 737 163
foto MS Mosty budova
Kdo jsme

Nejstarší budova MŠ v okrajové části Český Těšín, která byla postavena v roce 1923. V minulosti zde působila ZŠ, která byla v roce 2002 zrušena. MŠ Mosty je třída věkově smíšená s kapacitou 25 dětí, se 2 pedagogickými pracovníky a 1 nepedagogickým pracovníkem. MŠ Mosty se realizuje ve školním vzdělávacím programu Vidím sebe, tebe, nás. Velká zahrada plná zeleně poskytuje volný pohyb dětem. Celkové prostředí působí klidnou, venkovskou atmosférou.

NAŠE ZÁSADY:

Učitelka podporující zdraví, která je hlavním a integrujícím činitelem.

Věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání. Poskytuje přirozené podmínky pro socializaci dítěte, která je hlavním přínosem předškolního období pro celý další život.

Uspořádání života a dne, který zabezpečuje rytmický řád a umožňuje učitelce uspokojovat individuální potřeby dětí.

Dostatek volného pohybu, který je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelný.

Správná výživa zajišťuje růst a vývoj, psychickou a fyzickou výkonnost a obranyschopnost vůči vnějším a vnitřním vlivům.

Spontánní hra vycházející z přirozených potřeb a zájmů dítěte.

Podnětné a hygienické prostředí má významný vliv na pohodu všech, jichž se týká.

Bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole.

Partnerské vztahy s rodiči prolínáním vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně na základě vzájemné tolerance.

Začlenění MŠ do života obce svými aktivitami a kvalitou vztahů uvnitř školy i vztahů s rodiči, ovlivňující celkové klima obce.

Motto: „NENÍ LEPŠÍ DĚLAT VŠE ZA MĚ, ALE UKÁZAT MI, JAK NA TO A JÁ SE NAUČÍM ZVLÁDNOUT TO SÁM!“

TRADIČNÍ AKCE MŠ:

 • Seznamovací zahradní akce pro děti i rodiče (zábavné úkoly na stanovištích, občerstvení,…)
 • Vítání podzimu ve spolupráci s Montessori skupinou Campanella (tanečky, zpívání, opékání párků,…)
 • Jízda na ponících ve Stáji Kennbery (Mistřovice)
 • Divadelní představení (2× ročně) v Těšínském divadle
 • Mikulášská nadílka
 • Keramická dílna (zpravidla vánoční výrobek)
 • Vánoční fotografování
 • Vánoční besídka pro rodiče nebo Vánoční koncert v kostele Na Rozvoji
 • Maškarní karneval + fotografování kostýmů
 • Velikonoční tvoření
 • Den matek – besídka pro maminky
 • Kurz plavání se saunováním
 • Oslava Dne dětí
 • Spolupráce s žáky 2. stupně ZŠ Kontešinec (různorodý program v MŠ nebo na zahradě)
 • Přehlídka dravců na zahradě MŠ Masarykovy sady
 • Školní výlet s dětmi i rodiči
 • Loučení s předškoláky + slavnostní pasování na školáky
 • Preventivní programy
 • Výchovné koncerty
zahrada MS mosty