Žákovská samospráva

Žákovská rada

Letošní Žákovská rada sestává ze starších i nových členů, konečně se nám také rozběhly akce, loni se nám jich nepodařilo moc uskutečnit díky protiepidemiologickým opatřením – všechno bylo omezené, nikam se nemohlo, děti se nesměly míchat, neuskutečnil se karneval ani radovánky. O to více jsme se těšili na letošní akce. text: K.Bujoková

Žákovská rada 2021/22

6.A – Jan Kotlár, Teodor Solowski

6.B – David Novák, Karolína Rusnoková

7.A – Nikola Tkáčová, Tomáš Zemánek

7.B – Dalibor Moráň, Barbora Tomášková

8.A – Jiří Marosz, Adéla Šimaliaková, Natálie Kremlová

8.B – Nina Gabrišová, Filip Ślusarczyk

9.A – Petr Bojda, Lucie Dolní

9.B – Quyn An Do, Abigail B. Ciencialová, Vojta Hondl -nečlen

Akce, kterých jsme se zúčastnili nebo jsme je spoluorganizovali, najdete v časopisu KAKTUS – http://casopiskaktus.blogspot.cz/

Školní časopis

Náš školní časopis se jmenuje Kaktus a vychází jednou až dvakrát za dva měsíce. Obsahuje příspěvky žáků školy (např. křížovky, hádanky, zajímavé články atd…) nebo i příspěvky žákovské rady, články z různých akcí (např. škola v přírodě, výlety apod.), obrázky a fotky. Redakce časopisu spolupracuje s Mgr. Světlanou Orosiovou a časopisy budou k dispozici pouze na webových  stránkách školy. Starší čísla časopisu si můžete prohlédnout ve školní knihovně nebo poprosit někoho, kdo byl předplatitelem, aby vám je zapůjčil. (text: Světlana Orosiová)