Školní výdejna obědů

Vážení rodiče,
na základě vydané vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. § 4 odst. 9, zákona č. 561/2004 Sb. § 119, má dítě nárok na dotovaný oběd jen v době přítomnosti ve škole a 1. den celodenní nepřítomnosti ve vyučování.

Druhým a dalším dnem nepřítomnosti žáka tento nárok zaniká a obědy je nutno doplatit do celé hodnoty.

Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti Scolarest – zařízení školního stravování pro Vaše dítě, je nezbytné dodržet několik zásadních kroků:

1. Zaregistrovat se na portále www.mujscolarest.cz

2. Každý strávník bude mít zřízeno osobní konto, kde budou zaznamenávány jednotlivé pohyby (nabití konta, konzumace, vybití konta).

3. Platbu je třeba provádět vždy na jeden měsíc dopředu dle počtu pracovních dnů, všechny zůstatky na konci měsíce jsou automaticky převáděny jako počáteční stav dalšího měsíce.

4. Platbu poukazujte ve prospěch účtu společnosti Scolarest – zařízení školního stravování:

  • převodním příkazem k úhradě ze svého bankovního účtu
  • vkladem v hotovosti u některé pobočky Komerční banky
  • platba může trvat 2 – 3 dny

5. Údaje pro zřízení jednorázového / trvalého příkazu k úhradě:

  • částku zaslat ve prospěch účtu KB Praha: 43-2324190217/0100
  • variabilní symbol a specifický symbol je uveden na přihlášce, kterou je možné vyzvednout v kanceláři školní výdejny

Upozornění:

V případě, že uvedete chybný variabilní a specifický symbol, Vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka.

Jakékoliv další informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní restaurace, tel: +420 731 438 169.

V případě jakýchkoli dotazů volejte manažerku provozu paní Růženu Zipsovou, tel: +420 731 438 155.

Vnitřní řád školní výdejny je k nahlédnutí ve školní výdejně.

PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLNÍ VÝDEJNY V MASARYKOVÝCH SADECH:

Úterý a čtvrtek: 10:00 až 14:00