Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Smetanova

Adresa MŠ
Smetanova 170/7, Český Těšín, 737 01
Vedoucí MŠ
Kateřina Nawratová
Telefon
730 815 830
Provozní doba
6.30 - 16.00
Stravu zajišťuje
školní jídelna na MŠ Hrabinská, tel.: 558 737 163
MŠ Smetanova foto
Kdo jsme

Kapacita MŠ je 42 dětí.

Mateřská škola má dvě třídy s dětmi různorodého věku(heterogenní)

Stravu zajišťuje školní jídelna na MŠ Hrabinská, telefon: 558 737 163, vedoucí p. Renata Grešková

Naše mateřská škola se nachází v klidné části centra města. Je to patrová budova vilového typu s rodinně uspořádanými prostory. Kapacita dvou věkově smíšených tříd je 20 a 22 dětí. Školní zahrada je prostorná, se vzrostlými stromy a velkým prostorem pro pohybové aktivity dětí, vhodně doplněna o herní prvky a prolézačky. K vycházkám využíváme rekonstruované nábřeží s novým dětským hřištěm.

Při naši práci klademe důraz na individuální přístup k dítěti, spolupráci a partnerství s rodinou, školou a širší veřejností. Využíváme projektové učení, dětem je nabízena široká nabídka činností a aktivit v koutcích aktivit. Dítě si samo z nabídky vybírá – má možnost volby. Tím je podporována nejen schopnost dětí se samostatně rozhodnout, být aktivní, samostatný a tvořivý, ale i nést odpovědnost za svou volbu. V MŠ vytváříme společně s dětmi pravidla, jež nám pomáhají v našem společném soužití.

Pro předškolní děti vedeme kroužek Předškoláček. Po celý rok probíhají akce a aktivity pro děti i rodiče, program je obohacen o divadelní představení.

O děti se starají dva provozní zaměstnanci a čtyři kvalifikované učitelky. Klademe důraz na spolupráci s rodinou a budování partnerství. Našim cílem je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem dostatek mnohostranných podnětů pro jeho aktivní všestranný rozvoj.

Personální obsazení:

  • 1. třída Motýlci – Nawratová Kateřina, Rebeka Ciencialová
  • 2. třída Sovičky – Dudová Aneta, Mgr. Magdaléna Miczová
  • školnice – Szlaurová Ivana
  • pracovnice školní výdejny – Bryndová Martina