Akce školní družiny

ZÁŘÍ – poznáváme

  • seznamujeme se …
  • seznámení s pravidly a činností v oddělení ŠD, na zahradě MŠ, na školním dvoře a jídelně školy
  • seznámení s vnitřním řádem školní družiny
  • hry na zahradě MŠ a s parku, vycházky
  • hry na školním dvoře: míčové hry na školním hřišti, využití průlezek
  • vycházka po lesní stezce, sběr přírodnin
  • výzdoba oddělení přírodninami a výrobky z nich