Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

IČ: 72545917, IZO: 181 032 333

škola s právní subjektivitou, příspěvková forma hospodaření

Zřizovatel

Městský úřad Český Těšín, Náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Kontakty

Ředitel (mobilní tel.): 

Mgr. Marcel Žebrok +420 602 154 605

Telefon (sekretariát): 

+420 558 712 341, +420 602 124 310

Bankovní spojení:

249426736/0300

Účet pro platby školného:

253260425/0300

Zástupce statutárního orgánu:

Mgr. Radka Gajdová    radka.gajdova@zskontesinec.net

Zástupce ředitele: 

Mgr. Renata Janotová  renata.janotova@zskontesinec.net

Zaměření školy

Základní škola s I. a II. stupněm poskytující základní vzdělání podle školních vzdělávacích programů Klíč č. j. 585/07, který je zaměřený na rozšířenou výuku anglického jazyka, kulturu a umění, environmetální výchovu a výuku jazyka německého a polského.

Naplněnost školy

Ke dni 1. 4. 2021 učíme 333 žáků v 18 třídách (10 tříd na I. stupni a 8 tříd na II. stupni).

fotka budovy ZŠ