Učebny

Hudebna

K výuce předmětů hudební výchova, hra na flétnu a instrumentální soubor je používaná hudebna. Naše učebna hudební výchovy je řešena zcela netradičně – nenajdete zde žádné lavice, a tak se žáci mohou věnovat nejen hudbě, ale i pohybovému tanci či hrám.

foto hudebna

Dílny

Svou zručnost si žáci mohou ověřovat a rozšiřovat v učebně dílen během předmětů pracovní činnosti a technická praktika. Připravují se tak na své případné budoucí povolání.

dilny

Kuchyňka

Některé z hodin předmětu pracovní činnosti jsou vyučovány v bohatě zařízené školní kuchyňce s elektrickou troubou. Dívky i chlapci se zde učí základním dovednostem v kuchyni.

foto kuchynka

Jazyková učebna

Učebna v současné době disponuje 24 místy, kde má každý žák k dispozici audiovizuální techniku včetně počítače s možností individuální komunikace s pedagogem, případně s ostatními žáky v rámci rozdělení žáků do skupin. Žáci mají rovněž možnost náslechu svých rozhovorů v domácím prostředí. Používáme moderní technologii chytré jazykové laboratoře Robotel. Učebna byla předělaná na jazykovou laboratoř v rámci projektu "Výuka jazyků moderně" na jaře v roce 2015.

jazyková učebna

Učebna fyziky a chemie

Vysoce vybavená učebna fyziky a chemie umožňuje žákům provádět žádané pokusy jednotlivě, přímo v lavicích. Pro pokusy, při kterých je nutná větší ochrana zdraví žáků, se využívá digestoř. Zvlášť nebezpečné pokusy mohou žáci sledovat pomocí audiovizuální techniky.

fyzikalna

Učebna výpočetní techniky

V roce 2021 byla učebna v rámci projektu modernizovaná. Žáci se díky tomu mohou seznámit s nejmodernějšími technologiemi jako 3d tiskárna, virtuální realita, robotické stavebnice. Učebna výpočetní techniky je využívána převážně k výuce předmětu informatika. Krom toho se zde vyučují také některé hodiny nepočítačových předmětů, zejména anglický jazyk a pracovní činnosti. Počítačová učebna je vybavena 24 počítači pro žáky. Mimo vyučování je učebna k dispozici žákům školní družiny, členům Žákovské rady Kontešinec a Redakční rady školního časopisu Kaktus.

ucebna front

Knihovna

Informační centrum – půjčování knih a časopisů slouží žákům o přestávkách i po vyučování. Jakékoliv materiály si mohou na počkání zkopírovat. V průběhu vyučování je knihovna využívaná učiteli k výuce literární a dramatické výchovy.

skolni knihovna