VÝUKA JAZYKŮ MODERNĚ

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec vybudovala v rámci projektu „Výuka jazyků moderně“ reg. číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01649 novou jazykovou učebnu. Tato je realizována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 84/ 1165 ze dne 27. 5. 2014, prioritní osy 10.2. Podpora prosperity regionu, oblast podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání. Celkové výdaje projektu jsou 2 001 464 Kč, podíl spolufinancování EU činí 1 702 991 Kč.

Cílem projektu je modernizace vybavení školy pro výuku cizích jazyků, která odpovídá současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování tak, aby bylo na požadované úrovni technického vývoje.

Využití moderních výukových technologií přispěje významnou měrou k plnění požadavků Národního plánu výuky cizích jazyků na Základní škole Kontešinec.

Tento systém dává učiteli možnost operativně využívat nejrůznější média, studenti mohou simulovat různé reálné situace, třeba telefonování či prezentaci.

Nová učebna nahradila původní výuku, která byla směřována na práci s knihou, modelovými situacemi a v rámci možností s internetem, škola disponovala mixážním pultem, mikrofony a sluchátky.

Jazyková učebna poskytla žákům zkvalitnění výuky a zrychlení procesu učení se cizího jazyka. Bez uvedeného vybavení by došlo k úpadku výuky, jelikož dosavadní zastaralé vybavení během pár měsíců možná let by nebylo funkční vůbec a škola by i přes snahu učitelů nebyla schopná poskytnout kvalitní výuku, která je typická pro dnešní dobu.

V dnešní době jsou mnohé základní školy běžně vybaveny novými jazykovými učebnami s ovládacím pultem, s přepojovací jednotkou řízenou PC s ovládacím softwarem nebo digitálně založenými na tom, že každý žák má svůj počítač. Základní škola Kontešinec chce jít s pokrokem a nabídnout žákům atraktivnější a kvalitnější způsob výuky, aby byli dostatečně připraveni na střední školy.

Informace o projektu: Mgr. Věra Gorgolová, tel. 602 154 605, vera.gorgolova@zskontesinec.net

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.