PLÁN AKCÍ MŠ DUKELSKÁ (2023/2024)

Únor

Plavecký kurz – nejstarší skupina dětí

bazén ZŠ Pod zvonek

Sportovní hry pro předškolní děti

 Svojsíkova hala Č. Těšín

Keramika ve školce

ve spolupráci s DDM Amos Český Těšín

Březen

Keramika ve školce

ve spolupráci s DDM Amos Český Těšín

Sportovní hry pro předškolní děti

Svojsíkova hala Č. Těšín

Plavecký kurz

Preventivní výchova

beseda s policisty o správném chování v dopravním provozu a o ochraně zdraví
dětí před nebezpečnými vlivy prostředí

Etické dílny

dopolední výchovný a preventivní program pro děti o kamarádství ve spolupráci s
neziskovou organizací Hope4kids, z.s.

Fotografování dětí s jarní tematikou

Velikonoční dílny s rodiči

společné tvoření jarních dekorací

Duben

Sportování pro předškolní děti

sportovní hry v hale na ul. Svojsíkova

Etické dílny

dopolední výchovný a preventivní program pro děti

Výlet na kozí farmu

Květen

Návštěva TD Bajka

pohádka „O třech princeznách a tříhlavém drakovi“

Etické dílny

dopolední výchovný a preventivní program pro děti

Návštěva kouzelnického představení

Besídka „Moje maminka má svátek“

Fotografování dětí na konec školního roku

Červen

Den dětí v MŠ

Zahradní slavnost

Loučení s předškoláky

Výlet

Dakol animační program pro děti Indiáni

Výlet do pohádkového lesa

ve spolupráci s DDM