Plán akcí MŠ koňákov (2023/2024)

Říjen

Sportovní hry ve Svojsíkové hale

Podzimní vycházka se sběrem Výjezd do DDM za zvířátky přírodnin

Keramika v MŠ

Listopad

Kouzelník Aleš v MŠ

Halloween a lampionový průvod s rodiči v MŠ

Sportovní hry ve Svojsíkové hale

Prosinec

Mikuláš ve školce

Sportovní hry ve Svojsíkové hale

Vánoční besídka na farmě KOMA

Vánoční dílna s rodiči v MŠ

Pečení vánočky se školáky 8.třídy v MŠ

Únor

Karneval s kouzelnicí Radanou

Dentistka v MŠ

Sportovní hry ve Svojsíkové hale

Keramika v MŠ

Březen

Výjezd do městské knihovny

Preventista správného a bezpečného chování v MŠ

Duben

Sportovní hry ve Svojsíkové hale

Policie v MŠ

Logopedická prevence v MŠ

Divadlo Smíšek v MŠ

100 leté výročí školy v divadle

Den Země - výjezd

Květen

Den matek

Logohrátky se Slávkem Bourou

Sportovní hry ve Svojsíkové hale

Hasiči v MŠ

Výlet do Dinoparku

Červen

Den dětí v MŠ

Dravci v Masarykových sadech - výjezd

Návštěva muzea

Lekce plavání se saunou pro předškolní děti

Loučení s předškoláky s klauny z Balónkova - zahradní slavnost s rodiči

Výlet do faunaparku do Frýdku Místku

Noc s Andersenem- spaní v MŠ pro předškoláky

Sportovní den se školáky 8.třídy