Plán akcí MŠ Masarykovy sady (2023 / 2024)

Září

12. 9.

Vítáme Vás děti ve školce

Skákací hrad

Ekologická vycházka

Podzimní

Sbíráme podzimní plody

pro lesní zvířátka

Říjen

13. 10.

Divadlo pro děti

„Průzkumníci v lese“

Výtvarná soutěž

„Den stromů“ 

Tvořivé dílny s rodiči

podzimní vyrábění lampionů

Uklízíme zahradu na zimu

hrabání listí

Beseda s myslivcem ve školce

Listopad

Lampionový průvod v maskách

9. 11.

Scénické čtení

v MŠ „Kulíšek” 

Fotografování dětí

s vánočním motivem

27. 11.

Pečení perníčků na stromeček

Prosinec

Zdobíme vánoční stromeček

6. 12.

Mikuláš ve školce

Tvořivé dílny s dětmi

vánoční motiv

Společné setkání dětí s patrony ze ZŠ

„děti dětem” 

20. 12.

Vánoční zvyky a tradice u stromečku

Leden

Krmení kačen a vodního ptactva

u Olše

Péče o ptactvo v zimě

krmítka na zahradě

Sportovní hry na sněhu

Společné sportovní hry

děti z MŠ a ŠD – 3. třída

25. 1.

Interaktivní divadlo

„Lidské tělo” 

Ekologické vycházky

zimní tématika

Únor

9. 2.

Karneval ve školce

Stanice mladých přírodovědců v Karviné

2. a 3. třída

Předplavecká výchova pro děti

plavecká škola Svibice

29. 2.

Pohádka ve školce

„Koblížek” 

Březen

Návštěva knihovny

scénické čtení – 1. 2. a 3. třída

Kurz keramiky pro děti

1. 2. a 3. třída

21. 3.

Vítání jara

otevírání zahrádek

Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ

3. třída

19. 3.

Den otevřených dveří v ZŠ

ukázková hodina pro předškoláky

25. 3.

Velikonoční tvoření a tradice

malování vajíček, pečení beránka, přáníčka

Duben

9. 4.

Beseda se včelařem

Oslava Dne Země

sázení rostlin, květin

22. 4.

Interaktivní divadlo ve školce

„Jak jsme zachraňovali planetu” 

Návštěva v Muzeu

Beseda s preventistou městské policie

Ekologické vycházky

jarní tématika

30. 4.

Akademie u příležitosti 100 let ZŠ Kontešinec

Květen

Besídky dětí ke Dni matek

Výchovný koncert dětí v LŠU

3. třída

Výlety dětí

29. 5.

Taneční dopoledne

„roztančená školka” 

Exkurze do Integrovaného záchranného centra

112 Český Těšín

Červen

Oslava svátku dětí

koloběžkové závody, skákací hrad, kreslení na chodníku, zmrzlina, hledání pokladu

4. 6.

Dravci

sokolníci s ukázkovým programem

13. 6.

Zahradní slavnost

„Loučení s předškoláky” s klaunem Hopsalínem 

Společné setkání dětí s patrony ze ZŠ

„děti dětem” 

Koloběžková stezka zručnosti

společná akce dětí z MŠ a ŠD – 3. třída

Sportovní závody na hřišti

Ekologické vycházky

letní tématika

Projekty dlouhodobé:

Čteme dětem

9-12/2023, vždy poslední týden v měsíci (3. třída)

Cvičení v hale

pravidelné sportovní hry, hala Svojsíkova (2. a 3. třída)

Povídálek

kroužek pro podporu nápravy výslovnosti (každou středu odpoledne, celoročně)