Modernizace počítačové a přírodovědné učebny na ZŠ Kontešinec

reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013093

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec p. o. v rámci projektu “Modernizace počítačové a přírodovědné učebny na ZŠ Kontešinec – reg. číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013093”  modernizuje dvě odborné učebny – učebnu informatiky a přírodovědnou učebnu

Projekt je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Výzvy IROP – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony. 
Celkové výdaje projektu jsou 4 225 679  Kč, podíl spolufinancování EU činí 3 591 827,15 Kč.