Vstříc inkluzi

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován23. 4. 2024
  • Rubriky příspěvkuProjekty

Vstříc inkluzi IV. Projekt je zaměřen na rozvoj odborných dovedností pedagogických pracovníků a podporuinovativních forem a metod výuky na základní a mateřské škole. Součástí projektu je takérozvoj inkluzivního vzdělávání, a to prostřednictvím posílení personnálního zabezpečeníorganizace o pozici speciálního pedagoga. Klíčové aktivity projektu:Vzdělávání pedagogických pracovníků organizaceInovativní vzdělávání dětí a žáků v MŠ, ZŠ a ŠDŠkolní speciální pedagog Celkový rozpočet projektu je…