Kariérové poradenství – exkurze a volba povolání

Cílem grantu, který jsme realizovali na podzim 2022, bylo umožnit a zajistit účast žáků 8. a 9.tříd na tzv. volbě povolání středních škol a účast na exkurzích pořádaných společností MSPAKT a různými společnostmi v Moravskoslezském kraji. Jako první jsme využili exkurze do podniku Katek Suchá, kam jsme se vydali s 6 žáky dne 8.11.2022. Díky grantu měli žáci jízdné zdarma,…

Recitační soutěž

Každoročně probíhá u nás na škole recitační soutěž.Po dvouleté pauze zapříčiněné pandemií COVID – 19 jsme se opět sešli 14.2.2023 v hezkém prostředí kavárny a čítárny AVION.Děti z 1. stupně měly připravené básničky, které předvedly nejen porotě, ale i přítomným hostům. Tato soutěž je mezi žáky velmi oblíbená. Letos se přihlásilo z 1. stupně 21 dětí. Žáci si za účast…

Bruslení II. stupeň – 31. 1. 2023

Žákům jsme rozdali vysvědčení a I. pololetí jsme, jako již tradičně, zakončili bruslením na zimním stadiónu. Bruslení bylo pro žáky II. stupně a tuto nabídku využilo přes 50 dětí. K dispozici měli celou ledovou plochu, kde si ve dvojicích, ve skupinách či s opěrnými pomůckami mohli odpočinout od sezení v lavicích. Bruslení má u žáků velmi pozitivní ohlasy a doufáme,…