Kariérové poradenství – exkurze a volba povolání

Cílem grantu, který jsme realizovali na podzim 2022, bylo umožnit a zajistit účast žáků 8. a 9.tříd na tzv. volbě povolání středních škol a účast na exkurzích pořádaných společností MSPAKT a různými společnostmi v Moravskoslezském kraji.

Jako první jsme využili exkurze do podniku Katek Suchá, kam jsme se vydali s 6 žáky dne 8.11.2022. Díky grantu měli žáci jízdné zdarma, cesta vlakem do Suché ubíhala rychle a v Kateku jsme se setkali s paní Chovancovou ze společnosti MSPAKT. Naše exkurze začala v zasedací mistnosti, kde nám řekli základní informace o společnosti, která vyrábí různé elektronické obvody pro automotive, koloběžky i jiná zařízení. Jako přední výrobce elektroniky nabízí zákazníkům bezproblémovou podporu během celého životního cyklu produktu od vývoje a rychlého prototypování až po sériovou výrobu a poprodejní servis. Provoz nás velmi překvapil, prošli jsme jej s návleky a v pláštích, bylo tam extrémně čisto a spoustu různých speciálních strojů i specializovaných pracovišť.  

Druhou velkou akcí byla Volba povolání – prezentace škol z nejbližšího okolí proběhla v Karviné, Domě Družba, dne 9.11. Na tuto akci jsme vzali všechny žáky 9.tříd (kromě těch, kterým to nedovolilo zdraví, nebo již měli o škole rozhodnuto).  Prošli si nabídku oborů, zjistili termíny dní otevřených dveří, mohli si vzít letáky pro sebe nebo rodiče o jednotlivých středních školách. Pro žáky z Ukrajiny, kteří naši školu navštěvují, se zde našla i překladatelka z Úřadu práce, která jim proces přechodu ze ZŠ na SŠ vysvětlila. Také tuto cestu jsme hradili z grantu pro volbu povolání.  

Poslední akcí byla zatím Miniburza středních škol na ZŠ Hrabina. V rámci projektu MAP jsme se dohodly na společné organizaci ukázky řemesel i prezentaci škol z karvinského okresu v tělocvičně ZŠ Hrabina. V několika místnostech probíhaly prezentace Obchodní akademie, Albrechtovy SŠ, Zdravotnické školy AGELU, SŠ Dakol, SŠ Třineckých železáren, SŠTO Havířov a SŠTAS Karviná a Gymnázia v Těšíně. Při praktických ukázkách si mohli žáci zkusit svařování na trenažeru, kompletování dřevěných nebo kovových součástek, oživování, a dokonce i navléknout kompletní hasičskou výbavu. Žáci si zapsali své poznatky na pracovní listy novými projektovými propiskami a mohli nově nabyté informace sdílet cestou do svých škol, akce se zúčastnila většina těšínských základních škol. 

Karin Bujoková
výchovný a kariérový poradce
ZŠ a MŠ Kontešinec