Vstříc inkluzi

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován23. 4. 2024
  • Rubriky příspěvkuProjekty

Vstříc inkluzi IV. Projekt je zaměřen na rozvoj odborných dovedností pedagogických pracovníků a podporuinovativních forem a metod výuky na základní a mateřské škole. Součástí projektu je takérozvoj inkluzivního vzdělávání, a to prostřednictvím posílení personnálního zabezpečeníorganizace o pozici speciálního pedagoga. Klíčové aktivity projektu:Vzdělávání pedagogických pracovníků organizaceInovativní vzdělávání dětí a žáků v MŠ, ZŠ a ŠDŠkolní speciální pedagog Celkový rozpočet projektu je…

Seznam  přijatých  dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/25

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Seznam  přijatých  dětí do 1. tříd pro školní rok 2024/25 Přijaty byly děti s tímto registračním číslem: č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 č. 6 č. 7 č. 8 č. 9 č. 10 č. 11 č. 12 č. 13 č. 14 č. 15 č. 16 č. 17…

Oznámení o provozu v době letních prázdnin

Oznámení o provozu mateřských škol  a školní družiny v době letních prázdnin Od 15. července do 16. srpna 2024 bude v provozu mateřská škola v Masarykových sadech a mateřská škola Dukelská. Od 15. července do 26. července  2024 bude otevřena mateřská škola Koňákov. Od 29. července do 16. srpna 2024 bude v provozu mateřská škola v Mostech. Mateřská škole Smetanova bude z…

Ředitelské volno

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, p. o. Oznámení Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve dnech 2. a 3. května 2024 ředitelské volno.  Uzavřena bude také školní družina, v provozu budou všechny mateřské školy. Mgr. Marcel Žebrokředitel školy

Informace pro rodiče k zápisům do mateřských škol

Informace pro rodiče k zápisům do mateřských škol  pro školní rok 2024/2025 Zápis bude probíhat ve dnech 6. a 7. května 2024 od 8:00 hod do 15:30 hod v jednotlivých mateřských školách naší organizace, do kterých chcete své dítě zapsat. Upozorňujeme, že povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let věku. K zápisu si přineste občanský…

Výpadek informačního systému Bakaláři

Vážení rodiče, vinou chyby vnitřní infrastruktury sítě máme momentálně problém s funkčností elektronické žákovské knížky a celého informačního systému Bakaláři. Na odstranění problému usilovně pracujeme. Omlouváme se za vzniklé komplikace. Mgr. Marcel Žebrok ředitel školy

Mezinárodní den Downova syndromu

Dne 22. března se naše škola proměnila v místo plné radosti, podpory a solidarity, když žáci, pedagogové a personál přišli do školy oblečeni v odlišných barvách ponožek. Proč? Protože 21. března se slaví Mezinárodní den Downova syndromu a my jsme chtěli vyjádřit naši podporu a solidaritu s těmi, kteří mají Downův syndrom. Tento den byl pro nás všechny znamením tolerance,…

Finance pod kontrolou: Projektový den napříč školou

Dne 19. března 2024 se žáci naší školy ponořili do světa financí a podnikání během projektového dne s názvem "Finance pod kontrolou". Dopoledne bylo vyhrazeno pro intenzivní práci v týmech na různorodých úkolech, které zahrnovaly praktické aplikace finanční gramotnosti a podnikatelského myšlení.Žáci se nejprve vydali na dobrodružnou cestu řešením kriminálního případu, kde museli využít své analytické a deduktivní schopnosti k…