Mezinárodní den Downova syndromu

Dne 22. března se naše škola proměnila v místo plné radosti, podpory a solidarity, když žáci, pedagogové a personál přišli do školy oblečeni v odlišných barvách ponožek. Proč? Protože 21. března se slaví Mezinárodní den Downova syndromu a my jsme chtěli vyjádřit naši podporu a solidaritu s těmi, kteří mají Downův syndrom.

Tento den byl pro nás všechny znamením tolerance, přijetí a lásky ke všem lidem bez ohledu na jejich odlišnosti. Downův syndrom je stav, který postihuje jedno z každých 700 narozených dětí, a přestože může přinášet určité výzvy, je důležité si uvědomit, že každý člověk si zaslouží být respektován a mít možnost plně se účastnit společnosti. Naše škola se stala místem, kde se každý mohl cítit přijat a oceněn. Žáci se naučili o Downově syndromu a sdíleli své znalosti s ostatními. Pro mnohé to byla příležitost pochopit, že odlišnost není překážkou, ale bohatstvím, které přináší různorodost do našich životů.

Jsme hrdí, že jsme mohli přispět k uznání a podpoře lidí s Downovým syndromem a vytvořit prostředí, kde je každý člověk respektován a ceněn.

Společně můžeme udělat rozdíl!

6.A a Mgr. Lenka Kvičalová