Finance pod kontrolou: Projektový den napříč školou

Dne 19. března 2024 se žáci naší školy ponořili do světa financí a podnikání během projektového dne s názvem „Finance pod kontrolou“. Dopoledne bylo vyhrazeno pro intenzivní práci v týmech na různorodých úkolech, které zahrnovaly praktické aplikace finanční gramotnosti a podnikatelského myšlení.Žáci se nejprve vydali na dobrodružnou cestu řešením kriminálního případu, kde museli využít své analytické a deduktivní schopnosti k vyřešení záhady. Tato aktivita nejenže posílila jejich týmovou spolupráci, ale také rozvíjela dovednosti řešení problémů pod tlakem. Poté se zaměřili na praktickou stránku financí, když se zabývali penězi na cestách. Žáci studovali různé aspekty finanční správy při cestování a řešili situace spojené s výdaji a rozpočtem.

Dalším úkolem bylo vytvoření informativního plakátu na zadané téma. Témata byla rozdělena do čtyř skupin, aby se žáci mohli specializovat a hlouběji prozkoumat konkrétní oblasti. Prvním tématem byly banky a jejich služby, jako jsou hypoteční úvěry, penzijní spoření, spořící účty a životní pojištění. Druhým tématem byla investice do nemovitostí jako perspektivní možnost zhodnocení financí. Třetí téma se týkalo spolupráce v podnikání, kde se žáci snažili vytvořit fiktivní firmu zaměřující se na prodej vybavení pro miminka, vybavení pro psy, cestovní kancelář nebo prodej automobilů. Poslední téma se věnoval rozpočtu na dovolenou a žáci vytvořili rozpočet na dovolenou do USA, Austrálie, Slovenska, Španělska a Velké Británie.

Odpolední program pak nabídl příležitost žákům prezentovat svou práci rodičům během Dne otevřených dveří. Rodiče měli možnost nahlédnout do světa, který jejich děti prozkoumaly, a ocenit jejich úsilí a poznatky získané během projektového dne.“Finance pod kontrolou“ nejenže poskytly žákům praktické zkušenosti v oblasti financí a podnikání, ale také podnítil jejich kritické myšlení, týmovou spolupráci a prezentační dovednosti. Byl to inspirativní den plný objevů a učení, který posílil vztah žáků ke světu financí a podnikání.

Mgr. Lenka Kvičalová