Saint Patrick´s Day

Ve škole jsme si letos připomněli Den Svatého Patrika vskutku netradičním způsobem. Žáci devátého ročníku se chopili iniciativy a připravili pro své mladší spolužáky z pátého ročníku zajímavý a interaktivní program spojený s oslavou tohoto irského svátku. Cílem nebylo jen oslavit tradici, ale i propojit učení se zábavou a rozvojem dovedností v anglickém jazyce. Během projektových hodin se žáci zapojili do různých aktivit, které měly za cíl nejen zábavu, ale i vzdělávání a rozvoj dovedností v komunikaci a skupinové práci. Zapojení anglického jazyka do programu bylo klíčové. Žáci měli možnost nejen procvičit své znalosti angličtiny, ale i získat nové dovednosti. Hry jako Kahoot přinesly interaktivitu a zábavu spojenou s učením, zatímco běhací diktát testoval schopnost porozumění a rychlosti reakce.

Celkově byly projektové hodiny k příležitosti Dne Svatého Patrika vynikajícím příkladem toho, jak lze propojit zábavu, vzdělání a rozvoj dovedností. Žáci nejen oslavili tradici, ale získali také nové zkušenosti a dovednosti, které jim pomohou i mimo školní prostředí.

Mgr. Lenka Kvičalová