Informace pro rodiče k zápisům do mateřských škol

Informace pro rodiče k zápisům do mateřských škol  
pro školní rok 2024/2025

 1. Zápis bude probíhat ve dnech 6. a 7. května 2024 od 8:00 hod do 15:30 hod v jednotlivých mateřských školách naší organizace, do kterých chcete své dítě zapsat. Upozorňujeme, že povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2024 pěti let věku.
 2. K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte (cizinci povolení k pobytu v České republice).
 3. K zápisu můžete přinést hned i vyplněné formuláře – žádost o přijetí a evidenční list, které si můžete vytisknout na našich webových stránkách www.zskontesinec.net nebo je dostanete u zápisu přímo na místě. 
 4. Vyplněné formuláře pak odevzdejte zpět způsobem z níže uvedených možností nejpozději do čtvrtka 23. 5. 2024 včetně:     
 • do mateřské školy, kde jste byli u zápisu
 • do datové schránky školy – ID datové schránky je bxyan55
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu info@zskontesinec.net
 • poštou na adresu:
  Základní škola Kontešinec
  Masarykovy sady 104/21
  737 01 Český Těšín
 1. Upozorňujeme, že pro přijetí do mateřské školy děti mladších 5-ti let je nutné potvrzení lékaře o řádném očkování (viz kolonka v evidenčním listě).
 2. U zápisu bude dítěti přiděleno registrační číslo, podle kterého zjistíte výsledek zápisu vašeho dítěte do mateřské školy.
 3. Od 24. května 2024 bude probíhat vyhodnocení podaných žádostí o přijetí.
 4. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním registračních čísel dětí nejpozději do 6. června 2024 na úředních deskách základní školy, na viditelném místě jednotlivých mateřských škol a na webu školy www.zskontesinec.net     
 5. O nepřijetí žáka bude zákonný zástupce informován telefonicky, rozhodnutí o nepřijetí bude také zasláno poštou.
 6. Žádost o přijetí může zákonný zástupce podat pouze do jedné z mateřských škol, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec.

V případě dotazů volejte na níže uvedená telefonní čísla:

MŠ Masarykovy sady 725 749 370
MŠ Dukelská 730 815 826
MŠ Koňákov 730 815 827
MŠ  Smetanova 730 815 830
MŠ Mosty 730 815 828