Vstříc inkluzi

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován23. 4. 2024
  • Rubriky příspěvkuProjekty

Vstříc inkluzi IV.

Projekt je zaměřen na rozvoj odborných dovedností pedagogických pracovníků a podporu
inovativních forem a metod výuky na základní a mateřské škole. Součástí projektu je také
rozvoj inkluzivního vzdělávání, a to prostřednictvím posílení personnálního zabezpečení
organizace o pozici speciálního pedagoga.


Klíčové aktivity projektu:
Vzdělávání pedagogických pracovníků organizace
Inovativní vzdělávání dětí a žáků v MŠ, ZŠ a ŠD
Školní speciální pedagog


Celkový rozpočet projektu je stanoven na 3 366 511 Kč.