Recitační soutěž

Každoročně probíhá u nás na škole recitační soutěž.
Po dvouleté pauze zapříčiněné pandemií COVID – 19 jsme se opět sešli 14.2.2023 v hezkém prostředí kavárny a čítárny AVION.
Děti z 1. stupně měly připravené básničky, které předvedly nejen porotě, ale i přítomným hostům.

Tato soutěž je mezi žáky velmi oblíbená. Letos se přihlásilo z 1. stupně 21 dětí. Žáci si za účast odnášejí menší dárečky a ti nejlepší vyhrávají pěkné knihy. Dva nejlepší recitátoři z každé kategorie postupují do městského kola.

Letos se na předních místech umístili tito žáci:

1. kategorie:

1. místo: Radim Piják 3.A
2. místo: Eliška Doubková 2.B
3. místo: Dorota Lapúníková 3.A

2. kategorie:

1. místo: Lucie Kufová 5.A
2. místo: Klaudie Saranová 4.A
3. místo: Sofie Krištofíková 5.A

Všem účinkujícím děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy a těšíme se na další ročník recitační soutěže.
Mgr. Š. Czyžová