Maraton psaní dopisů

Lidská práva nejsou naší škole cizí, a tak jsme se v letošním roce opět zapojili do mezinárodní akce organizace Amnesty International a ve dnech 4. – 8. prosince 2023 uspořádali Maraton psaní dopisů. Organizace každý rok vyhledává lidi a komunity z celého světa, kteří čelí bezpráví či porušování základních lidských práv a vybere jednotlivé případy. U každého třetího případu se podaří prosadit zásadní změnu – propuštění vězněných, získání přístupu ke zdravotní péči, povolení rodinných návštěv či setkání s právníky.  Změnit situaci nebo alespoň pomoci ke zlepšení, jsme mohli právě díky psaní dopisů. Dopisy jsou určené do rukou představitelů příslušných států a žádají o zajištění dodržování základních lidských práv. Každoročně se akce pořádá kolem 10. prosince, tedy v Den lidských práv. My jsme se rozhodli do této akce položit naplno a napříč 2. stupněm jsme psali dopisy pro všechny vybrané případy. Snažili jsme se tak co nejvíce podpořit zlepšení dodržování základních lidských práv ve všech oblastech světa, jelikož ne všechny země mají stejné příležitosti projevit svůj názor jako my. 

Žáci 6.A během celého týdne provázeli své spolužáky vybranými příběhy a nabídli jim možnost podpoření této akce skrze svůj podpisový stánek. V pátek 8.12. se pak vydali do ulic města Český Těšín, aby se pokusili oslovit také veřejnost. Akce byla velmi úspěšná a žákům se v terénu podařilo nasbírat celkem 156 podpisů. 

Nejen žáci, ale také učitelé a široká veřejnost přispěli svým dopisem, a tak jsem se dostali na celkový počet 486 dopisů. 486 dopisů, které nyní budou putovat po celém světě, aby se alespoň pokusily zlepšit úroveň základních lidských práv. 

6.A
Lenka Kvičalová