Projektové vyučování – „Státy za naší hranicí“

Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko … a naše země v obklopení těchto států uprostřed Evropy.
Projektová výuka na téma sousedních států České republiky probíhala na naší škole celý listopad v
rozsahu deseti hodin. Tohoto projektu se zúčastnilo celkem 27 žáků, čili oba dva páté ročníky.
Projektem jsme cílili na uvědomění si žáků sebe samých ve světě, naučit se respektovat odlišnou kulturu a
hlavním záměrem bylo, naučit děti pracovat ve skupinách, respektovat cizí názory a umět přistoupit na
kompromisy.
Na začátku projektu byli žáci rozdělení do 6 – 7 členných skupin. Každá skupina představovala jeden
sousední stát České republiky. Všichni měli k dispozici svůj záznamových arch, do kterého průběžně
zapisovali informace, které se dozvídali ze všech proběhlých aktivit. Po celou dobu projektu byly žákům k
dispozici chromebooky k vyhledávání informací, které mohli při své práci kdykoli využít. Rozvíjeli jsme
tak u dětí digitální kompetenci.
Žáci pracovali převážně v hodinách matematiky a českého jazyka. Aktivity se střídaly, byly založeny
hlavně na skupinové práci nebo práci ve dvojicích. Žáci se během projektu pohybovali po třídě a na
chodbě. Dozvídali se nové informace například o hlavních městech, o povrchu zemí, také o tradičních
pokrmech a průmyslu. V některých státech se objevily i známé osobnosti jako je např. Wolfgang Amadeus
Mozart. Objevily se i aktivity na písemné dělení, násobení, zaokrouhlování a práce v s časem. Dokonce
jsme společně „objednávali“ dovolenou u cestovní kanceláře ZŠ Kontešinec. V českém jazyce žáci
doplňovali i,í/y,ý do slov po obojetných souhláskách i do koncovek podstatných jmen, zároveň určovali
vzory a rody podstatných jmen i slovní druhy. Žáci řešili různé šifry a tajenky, které jim podávaly
podstatné informace.
Projekt byl ukončen výstupy žáků. Žáci vyrobili plakát (Polsko) lapbook (Slovensko, Rakousko) a kvíz v
platformě Kahoot (Německo, Slovensko). Informace většinou čerpali právě ze svých záznamových archů.
Ve výstupech žáci zmínili i informace, které v projektu nebyly uvedeny. Žáci si i „mimo vyučování“
vyhledávali informace o našich sousedních státech a myslím, že se nám podařilo vzbudit zájem o
vlastivědné učivo tímto jiným přístupem. Je to pro nás učitele zpětná vazba toho, že se projekt povedl.

5. A, 5. B Kuczyńská Lucie, Mgr. Táňa Wojnarová