Oznámení o změně výše úplaty za měsíc únor 2024

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata je účastníkovi ŠD poměrně snížena ( jedná se o pololetní a na ně navazující jarní prázdniny). 

Z tohoto důvodu byla úplata za měsíc únor 2024 vyčíslena na 150 Kč. Přeplatek Vám bude vrácen do konce kalendářního
roku ( do prosince 2024 ).

Lenka Martinková
Vedoucí vychovatelka