OZDRAVNÝ POBYT PRO ŽÁKY I. STUPNĚ V LOKALITĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY (OKRES ZLÍN)

3. 3. 2015 – 13. 3. 2015

Poznávej, chraň a měj rád přírodu.

Cílem daného programu je poskytnout účastníkům ozdravného pobytu komplexní (teoretické a praktické) informace o environmentálním prostředí oblasti Bílých Karpat. Aktivity programu jsou určeny žákům 4. a 5. ročníku ZŠ. Cílem všech aktivit je poznávání přírody v dané lokalitě, program se rovněž prakticky věnuje problematice ochrany životního prostředí. Harmonogram dne je rozdělen do dvou bloků. Dopolední bloky sou zaměřeny především na získávání vědomostí a dovedností z environmentální oblasti, získané informace jsou pak aplikovány v odpoledním bloku při praktických činnostech. Závěr každého dne je věnován volné diskuzi na dané téma určeného bloku.

Tato akce je finančně podporována ze strany SFŽP ČR a MŽP