Komunikujeme bez hranic, aneb jazykové vzdělávání na základních školách v Českém Těšíně

Projekt je zaměřen na zkvalitnění úrovně výuky anglického a polského jazyka na všech základních školách zřizovaných městem Český Těšín. Povede k efektivnějšímu využití vyučovací hodiny, atraktivnějšímu vstřebávání informací, zafixovaní používání cizího jazyka a ICT technologií v praktickém životě prostřednictvím změny postavení žáka ve výuce, kdy učitel bude koordinovat aktivní činnost žáka.

Výstupem projektu budou zpracované pomůcky pro žáky, metodiky pro učitele k využití zpracovaných pomůcek v jednotlivých ročnících při výuce cizího jazyka, ukázkové hodiny s využitím vytvořených výstupů ve 4 oblastech (iTabule, textové materiály, transparenty a karty, didaktické hry), získané poznatky učitelů ze školení pro iTabuli, práci s faktografií, videem, poznatky ze zahraničí (stáž ve finské ZŠ s účastí ve výuce anglického jazyka jako cizího jazyka a přizvání rodilého mluvčího z Polska) a jejich následný přenos, využití při tvorbě pomůcek a ve výuce žáků. Tento projekt podpoří minimálně 1 750 žáků a 25 pracovníků Aj a Pj.