EVVO – podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty ve školách v roce 2007

Cesta člověka za poznáním matky přírody byla, je a bude nelehká, a ať již chceme či nechceme, její tvář se vlivem lidské společnosti mění. Není snadné vysvětlit pojem environmentální výchova, ale pokusme se zkratku EVVO vystihnout takto:

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je výchova o životním prostředí, v životním prostředí a pro (ochranu) životní(ho) prostředí. Obsahem environmentální výchovy je propojení teoretických znalostí s praktickou činností, které vycházejí z vědních oborů jako je ekologie, biologie, geografie, historie ve spojení s technickými obory. Poznatky zahrnují především pojmy, fakta, zákony a teorie z nichž je možné vyvozovat důsledky antropogenní (lidské) činnosti na životní prostředí. Na základě těchto závěrů vytváří cestu, jak by měla lidská společnost chránit přírodní a kulturní památky a hodnoty. Naše škola je zapojena do celosvětového programu ekoškola, který je výzvou k možné změně lidského chování k životnímu prostředí. Snažíme se vytvořit vhodné podmínky pro žáky, které by je měly motivovat ke změně ve vnímání přírodních a kulturních hodnot.