Integrace na druhou

Realizátorem projektu je Moravskoslezský kraj společně s partnery:

 • Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovů a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
 • Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek – Místek, příspěvková organizace

Cílem projektu je zlepšení vzdělávacích podmínek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na školách, které zřizují ŠPP, prostřednictvím kvalitního a vysoce odborného vzdělávání pedagogických pracovníků těchto škol včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Díky práci odborníků ŠPP je na školách zaveden systém odborné podpory žáků s výukovými a vychovnými problémy, prostřednictvím aktivit projektu dojde k jeho zkvalitnění a rozšíření.

V rámci projektu projdou pedagogičtí pracovníci například těmito vzdělávacími programy:

 • čtením a psaním ke kritickému myšlení
 • hodnocení jako součást učení
 • M.B.T.I.
 • komunikace
 • náprava poruch učení
 • poruchy chování
 • nácvik terapeutických technik
 • mediační výcvik

Cílovou skupinu tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich rodiče a pedagogičtí pracovníci včetně školních psychologů a školních speciálních pedagogů.