SOCRATES Comenius I (2007-2009)

Hudba spojuje národy – Music joins nations >>  Partnerský projekt spolupráce škol. Našimi partnerskými školami v tomto projektu jsou anglická škola Southwick Primary School a norská Ungdomsskule Aurland. Cílem projektu je zlepšit jazykovou komunikaci našich dětí v angličtině (dopisování s partnerskými školami), seznámit se s kulturou cizích zemí, získat podvědomí o životě v ostatních státech EU. K tomuto výrazným způsobem pomohou výměnné pobyty žáků, které jsou v rámci projektu Socrates plánovány.