ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT 2016

„BEZPLATNÁ VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ-CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ NA ROK 2016“

V důsledku integračních procesů a geopolitických změn, postupující světové globalizace a pod vlivem zesilujícího celosvětového pohybu obyvatelstva roste i počet cizinců na základních školách.

S rostoucím počtem žáků cizinců se zvyšují požadavky na jejich výuku, což vede k systematičtějšímu přístupu odborných a pedagogických pracovníků při řešení základních otázek v multikulturních třídách na základních školách.

V roce 2016 jsme se přihlásili do rozvojového programu MŠMT k výuce českého jazyka přizpůsobené potřebám žáků- cizinců.

Žákům byla věnována několikaměsíční péče nad rámec výuky prostřednictvím individuální práce.

Závěrečná zpráva projektu.