Hudbou a tancem mezi národy (2006-2007)

Projekt z programu INTERREG IIIA (spolufinancován Evropskou unií) na podporu iniciativ místních komunit. Cílem projektu je zintenzivnění spolupráce dětí, jejich rodičů a zaměstnanců spolupracujících škol. Na projektu spolupracujeme se školou v nedalekém Cieszyně. Chceme, aby děti obou příhraničních oblastí pochopily jazyk, historické tradice i kulturu sousedního národa.

Další informace o projektu naleznete zde