PROJEKT „ROZVOJ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ ZŠ KONTEŠINEC“

Projekt „Rozvoj jazykových dovedností žáků“ reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1603 úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. Schválený rozpočet projektu pro ZŠ Český Těšín Kontešinec je 610 746 Kč a tyto finanční prostředky budou využity na tyto klíčové aktivity:

  • 1 čtenářská dílna jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (vč. nákupu knih, čteček a odborných publikací),
  • zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (pobyt pro 40 žáků včetně pedagogického doprovodu).

Realizace projektu musí být ukončena k 31. 12. 2015