Stanovení úplaty v mateřských školách a školní družině

Stanovení úplaty v mateřských školách a školní družině Základní školy a mateřské školy Český Těšín Kontešinec p. o.. 

Zřižovatel školy Město Český Těšín stanovuje výši měsíční úplaty za vzdělávání takto:


měsíční úplata v MŠ500,- Kč
měsíční úplata v ŠD250,- Kč