Rekonstrukční práce v budovách mateřské školy Masarykovy sady a mateřské školy Smetanova

Vážení rodiče, 

jak jistě víte, již v červnu tohoto roku započali rekonstrukční práce v budovách mateřské školy Masarykovy sady a mateřské školy Smetanova. V případě MŠ Masarykovy sady se jedná o rekonstrukci střechy. V MŠ Smetanova probíhá rekonstrukce a restaurátorské práce v rámci obnovy vnitřního schodiště a vstupní haly. Budova MŠ Smetanova je uzavřena zcela až do 31. 8. tohoto roku. Naproti tomu v budově MŠ Masarykovy sady je omezen provoz pouze v jedné třídě, kterou jsme přesunuli do náhradních prostor v MŠ Koňákov. 

Po dohodě se zřizovatelem, který obě investiční opravy zajišťuje, byl stanoven také prázdninový provoz, který zohledňoval postup prací na jednotlivých budovách. Bohužel však v průběhu rekonstrukce střechy na MŠ Masarykovy sady došlo k neočekávaným problémům, které znemožňují s ohledem na bezpečnost dětí budovu ponechat v průběhu prázdnin v provozu. Z tohoto důvodu jsme po konzultaci se zřizovatelem na prázdninový provoz vyčlenili mateřskou školu Koňákov. 

Vzhledem k tomu, že i další budovy vyžadují rekonstrukční práce (MŠ Mosty – rekonstrukce elektrického vedení) musíme tedy prázdninový provoz upravit do  tohoto režimu: 

15. července   – 16. srpna 2024 budou otevřeny 
MŠ Dukelská – 1 třídy
MŠ Koňákov – 2 třídy

 

S pozdravem
Mgr. Marcel Žebrok
ředitel školy