Seznam  přijatých  dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/24

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

Seznam  přijatých  dětí do 1. tříd pro školní rok 2023/24

Přijaty byly děti s tímto registračním číslem:

č. 1 

č. 2 

č. 3 

č. 4 

č. 5

č. 6 

č. 7 

č. 8

č. 9 

č. 10

č. 11 

č. 12

č. 13

č. 14

č. 16

č. 17

č. 18

č. 19

č. 20

č. 21

č. 22

č. 23

č. 24

č. 25

č. 26

č. 27

č. 28

č. 29

č. 30

č. 31

č. 32

č. 33

č. 34

č. 35

č. 36