Oznámení výsledků zápisů do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

Do mateřské školy MASARYKOVY SADY 77/16, Český Těšín byly pro školní rok 2023/2024
přijaty děti pod registračním číslem:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26

Do mateřské školy SMETANOVA 7/170, Český Těšín byly pro školní rok 2023/2024 přijaty
děti pod registračním číslem:
1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15

Do mateřské školy MOSTY Školní 100, Český Těšín byly pro školní rok 2023/2024 přijaty
děti pod registračním číslem:
1, 2, 3, 6

Do mateřské školy KOŇÁKOV Středová 47, Český Těšín byly pro školní rok 2023/24 přijaty
děti pod registračním číslem:
1, 3, 4, 5

Do mateřské školy Dukelská 328/36, Český Těšín byly pro školní rok 2023/24 přijaty děti
pod registračním číslem:
1, 5, 9, 10, 11, 12

Rozhodnutí o nepřijetí dětí budou zákonným zástupcům zaslány poštou.

Marcel Žebrok
ředitel školy