Oznámení o provozu mateřských škol a školní družiny v době podzimních prázdnin

dne 26. a 27. října 2023

V provozu bude mateřská škola v Masarykových sadech a na ul. Smetanova.

Uzavřeny budou MŠ Dukelská, Mosty a Koňákov. Rodičům těchto dětí bude nabídnuta možnost umístit děti do školek, které budou mít v tyto dny provoz. 

Uzavřena bude také školní družina základní školy.

Mgr. Marcel Žebrok
ředitel školy

v Českém Těšíně dne 25. 9. 2023