Nové složení školské rady

Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

Nové složení školské rady

Za pedagogy:

  1. Mgr. Karin Bujoková
  2. Mgr. Radka Gajdová
  3. Mgr. Renáta Janotová

Za zákonné zástupce:

  1. Lucie Adamíková
  2. mgr Pavlína Arifovičová
  3. Ing. Vít Hovjadský

Za zřizovatele:

  1. Ing. Lucie Matulová
  2. Bc. Tomáš Pavelek
  3. Ing. Pietroszová Adéla

V Českém Těšíně dne 29. září 2023