REVOLUTION TRAIN

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován4. 5. 2023
  • Rubriky příspěvkuNovinky

– preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě 

Ve čtvrtek 27.4.2023 se žáci 9.ročníku zúčasnili preventivního projektu, díky kterému  měli jedinečnou možnost navštívit na nádraží v Českém Těšíně stříbrný vlak, ve kterém bylo

6 stříbrných vagonů, 4 kinosály, 8 interaktivních místností a opravdový příběh cesty drogové závislosti.   

K čemu tento projekt slouží?

  • projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci 
  • multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání 
  • cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám 
  • součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence 
  • souprava REVOLUTION TRAIN je 300tunovým a 165 metrů dlouhým kolosem a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti a otevírá nové možnosti spolupráce v oblasti prevence 

Mgr. Jana Kropová