Psaní od srdce

  • Autor příspěvku
  • Příspěvek byl publikován12. 5. 2023
  • Rubriky příspěvkuNovinky

Smyslem projektu Psaní od srdce, do kterého se zapojili žáci 9.A společně s třídní učitelkou, je přinášet radost seniorům a přispívat k odstraňování bariér mezi lidmi i generacemi. Tento projekt nabízí také příležitost navázat nové vztahy se seniory, kteří často trpí samotou a ubývajícími sociálními kontakty.

Cílem projektu bylo získat v období od 24. dubna do 7. května 2023 pisatele pro několik tisíc dopisů. Dopisy poté poputují za pomoci pečovatelek k seniorům především v domácím prostředí, ale i do domovů pro seniory. Zapojit se mohl každý, kdo měl chuť udělat něco hezkého pro lidi ve svém okolí. Naši žáci si mohli vybrat, zda-li pošlou pouze jeden dopis, nebo se přihlásili k pravidelnému dopisování. A o čem žáci vlastně psali? Například o tom, co zažívají, na co se těší, o životě své rodiny, o vaření nebo třeba o přijímacích zkouškách, kterých se před nedávnem účastnili. Někteří z nich i přiložili i obrázek nebo fotografii.

Doufáme, že při čtení našich vyprávění o výletech může pán, který už roky nebyl mimo město, cestovat alespoň s mapou v ruce. Paní, jíž denně dělají společnost berle, si může zavzpomínat na mládí při vyprávění o tanečních nebo návštěvě divadla.

Mgr. Jana Kropová